Pushkinskaya naberezhnaya (embankment)


Information:
Date:December 8, 2022 (15:25)
Place:Pushkinskaya naberezhnaya (embankment)
Camera:Sony RX100 V
Photo on the map:

Share :