Pushkinskaya naberezhnaya (embankment)


Information:
Date:April 29, 2021 (15:54)
Place:Pushkinskaya naberezhnaya (embankment)
Camera:Sony RX100 V
Photo on the map:

Share :