Krymskaya naberezhnaya (embankment)


Information:
Date:February 27, 2021 (18:15)
Place:Krymskaya naberezhnaya (embankment)
Camera:Sony RX100 V
Photo on the map:

Share :