Patriarshy Bridge


Information:
Date:May 25, 2019 (19:11)
Place:Patriarshy Bridge
Prechistenskaya naberezhnaya (embankment)
Camera:Sony RX100
Photo on the map:

Share :