Rostovskaya naberezhnaya (embankment)


Information:
Date:May 14, 2019 (21:46)
Place:Rostovskaya naberezhnaya (embankment)
Camera:Sony RX100
Photo on the map:

Share :