Rostovskaya naberezhnaya (embankment)


Information:
Date:January 12, 2005 (14:37)
Place:Rostovskaya naberezhnaya (embankment)
Camera:Canon G2
Photo on the map:

Share :