Luzhnetskaya naberezhnaya (embankment)


Information:
Date:May 14, 2019 (22:59)
Place:Luzhnetskaya naberezhnaya (embankment)
Lomonosov Moscow State University
Camera:Sony RX100
Photo on the map:

Share :