Petrovsko-Razumovskaya station name at the wall


Information:
Date:February 23, 2020 (20:49)
Place:Petrovsko-Razumovskaya station
Camera:Sony RX100
Photo on the map:

Share :