Monument to Lenin near Luzhniki Stadium


Information:
Date:May 14, 2019 (23:33)
Place:Luzhniki Stadium
Camera:Sony RX100
Photo on the map:

Share :