Vorobyovskaya naberezhnaya (embankment)


Information:
Date:May 14, 2019 (23:08)
Place:Vorobyovskaya naberezhnaya (embankment)
Camera:Sony RX100
Photo on the map:

Share :