Train at Pyatnitskoye Shosse metro station


Information:
Date:September 16, 2022 (16:09)
Place:Pyatnitskoye Shosse station
Camera:Sony RX100 V
Photo on the map:

Share :