Kremlevskaya naberezhnaya (embankment)


Information:
Date:September 12, 2021 (18:28)
Place:Kremlevskaya naberezhnaya (embankment)
Camera:Sony RX100 V
Photo on the map:

Share :