Train at MCC's Nizhegorodskaya station


Information:
Date:April 22, 2021 (16:16)
Place:Nizhegorodskaya station
Camera:Sony RX100 V
Photo on the map:

Share :