Vozneseniya Gospodnya Church ("Ascention of God") at Nikitsky Vorota (Gate)


Information:
Date:December 23, 2018 (14:34)
Place:Vozneseniya Gospodnya Church ("Ascention of God") at Nikitsky Vorota
Camera:Sony RX100
Photo on the map:

Share :