Berezhkovskaya naberezhnaya (embankment)


Information:
Date:March 26, 2020 (13:58)
Place:Berezhkovskaya naberezhnaya (embankment)
Camera:Sony RX100
Photo on the map:

Share :