Train at Prazhskaya metro station


Information:
Date:March 5, 2020 (22:10)
Place:Prazhskaya station
Camera:Sony RX100
Photo on the map:

Share :