Kotelnicheskaya naberezhnaya, 25s1


Information:
Date:May 25, 2019 (18:25)
Place:Kotelnicheskaya naberezhnaya (embankment)
Camera:Sony RX100
Photo on the map:

Share :